Usluge ugradnje auto gasa

Najčešća pitanja i odgovori o autogasu i zašto ga treba održavati - preuzmi

Cena je promenljiva zbog kursa na tržištu i stalno promenljivih propisa.
Naše cene ,kao i sve zakonske promene možete pogledati na našoj redovno ažuriranoj stranici FB ili nas kontaktirajte.

 

Sistem za konverziju vozila na propan-butan se sastoji od:

- Rezervoara za gas
- Armature rezervoara sa ventilima
- Priključaka i sigurnosnih mehanizama
- Indikatorima napunjenosti na rezervoaru
- Metalnih vodova visokog pritiska
- Gumenih vodova niskog pritiska
- Filtera za gas
- Komandno-upravljačkog uređaja

Komandni prekidač kao i uređaj između vozača i sistema nalazi se u kabini vozila.

Uređaj za napajanje karburatorskih motora gasnim smešama sastoji se od reduktora/isparivača, gasnog i benzinskog elektroventila i komandnog prekidača. Radi na principu Verturijevog pritiska. Izbor i promenu goriva vrši vozač.

 

 

 

OVAJ SAJT ODRŽAVA WEBSITE MARKET